Regulamin szkoleń

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin kształcenia, zwany w treści Regulaminem, określa:

a. Zasady rekrutacji na szkolenia online

b. Zasady oraz tryb odbywania szkoleń

d. Warunki finansowe;

e. Prawa i obowiązki Kursanta

 

§ 2

1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

a. Organizator – firma Fizjokultura Kamil Góra, z siedzibą: ul. Motorowa 1/11, 04-035 Warszawa, NIP: 521-352-44-68

b. Uczestnik – osoba zapisana na szkolenie online lub na szkolenie stacjonarne

d. Szkolenie – prowadzone przez firmę Fizjokultura Kamil Góra szkolenie

e. Umowa – regulamin szkolenia podpisany przez Kursanta.

f. Część praktyczna – jeśli jest przewidziana w danym szkoleniu – dodatkowa część szkolenia odbywająca się na żywo w miejscu wskazanym przez Organizatora

 

2. Zasady rekrutacji

§ 3

1. Warunki zakwalifikowania się na szkolenia online:

a. W szkoleniu może uczestniczyć: licencjat i magister fizjoterapii, a także trenerzy. Dopuszcza się warunkowo uczestnictwo studentów ostatnich roczników kierunku fizjoterapii. W celu weryfikacji kwalifikacji zawodowych uczestnik zobowiązany jest do wysłania nr Pozwolenia Wykonywania zawodu Fizjoterapeuty.

b. Zakwalifikowanie na szkolenie następuje po założeniu konta na stronie kurs.fizjokultura.pl (w przypadku szkoleń online i hybrydowych) lub po zgłoszenie za pomocą formularz oraz uiszczeniu opłaty za szkolenie za pomocą przelewu.

c. W przypadku zbyt dużej liczby Kandydatów na dany moduł szkolenia, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin części praktycznej.

d. W przypadku szkoleń online uczestnik zapisując się na szkolenie online wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy. Jest świadomy, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

3. Zasady oraz tryb odbywania szkolenia

§ 4

1. Szkolenie prowadzone jest w formie podanej w opisie danego szkolenia. Może to być tryb online, stacjonarny lub hybrydowy – połączenie części teoretycznej online z częścią praktyczną na żywo, w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

2. W przypadku szkolenia hybrydowego uczestnik otrzymuje dostęp do kursu na okres 6 miesięcy i w tym okresie zobowiązuje się do odbycia części praktycznej (jeśli jest przewidziana).

Po tym okresie, żeby uczestniczyć w części praktycznej należy uiścić opłatę dodatkową w wysokości 50% ceny szkolenia.

3. Kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje od Organizatora zaświadczenie o uczestnictwie w danym szkoleniu.

5. Ramową organizację szkolenia, w tym terminy i miejsce spotkań w ramach części praktycznej i rozkład zajęć w trakcie poszczególnych sesji szkoleniowych ustala Organizator szkolenia.

6. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji każdej praktycznej sesji szkoleniowej podawane są do wiadomości Kursantów droga mailową najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

 

4. Warunki finansowe

§ 5

1. Kursant zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie określone w materiałach informacyjnych dotyczących niniejszego szkolenia, na stronie internetowej kurs.fizjoszkolenia.pl

2. Warunkiem dopuszczenia Kursanta do szkolenia jest uiszczenie wymaganej opłaty za dane szkolenie zgodnie ze wskazaniami Organizatora przekazanymi Kursantowi drogą mailową.

3. Aby uczestniczyć w części praktycznej kursu, uczestnik musi uiścić pełną opłatę za kurs. W przeciwnym razie nie będzie dopuszczony do części praktycznej.

4. Jeżeli Kursant zrezygnuje z udziału w Szkoleniu przed przystąpieniem do części praktycznej (i przekaże tą informację na 14 dni przed terminem części praktycznej) to przysługuje mu zwrot 50% opłaty za dane szkolenie.

5. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu na 30 dni Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% opłaty za szkolenie stacjonarne.

 

5. Prawa i obowiązki Kursanta

§ 6

1. Kursant ma prawo do:

a. Uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach szkolenia.

b. Otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora w formie drukowanej.

c. Wyrażania opinii o prowadzonym szkoleniu i zgłaszaniu Organizatorowi wszelkich uwag, wątpliwości, pytań.

d. Kontaktu z Organizatorem drogą mailową, telefoniczną, bezpośrednio w trakcie trwania szkolenia.

e. Dla szkoleń online – uzyskania dostępu do szkolenia online na okres 6 miesięcy, po dokonaniu wpłaty w pełnej kwocie za dane szkolenie.

§ 7

1. Kursant zobowiązany jest do:

a. Uczestnictwa we wszystkich modułach szkoleniowych przewidzianych w programie szkolenia, ramach przewidzianych harmonogramem, a także dołożenia wszelkiej staranności dla nabywania i przyswajania wiedzy i umiejętności przekazywanych na szkoleniu

b. Powiadamiania Organizatora o nieobecności na zajęciach.

c. Powiadamiania o każdej zmianie swoich danych kontaktowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizatora, ryzyko skutków niedoręczenia zawiadomień oraz wszelkich informacji ponosi Kursant.

d. Prawa i obowiązki Kursanta wygasają z dniem ukończenia szkolenia lub skreślenia z listy Kursantów.

 

6. Ochrona danych osobowych i Prawa autorskie

§8

a. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu, do przesyłania przez Fizjokultura Kamil Góra informacji o szkoleniach oraz informacji handlowych.

b. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie kurs.fizjokultura.pl są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

c. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych podczas szkoleń, w których uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie: fizjokultura.pl, na profilu na portalu Facebook i Instagram: Fizjokultura i Kamil Góra- Fizjoterapeuta oraz w materiałach marketingowych Organizatora i prowadzącego szkolenie.

d. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez uczestnika podczas szkoleń jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prowadzącego

 

7. Reklamacje

1. Kursant może składać reklamacje dotyczące przebiegu szkolenia w firmie Fizjokultura w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia danego szkolenia na adres firmowy: Motorowa 1/11, 04-035 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@fizjokultura.pl

2. Kursant może składać reklamację dotyczącą innego zdarzenia niż przebieg szkolenia, np. problem z wpłatą, fakturą w formie pisemnej na adres firmowy: Motorowa 1/11 04-035 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail kontakt@fizjokultura.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powstania reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika lub siedziby firmy Uczestnika, informacje dotyczące reklamacji (nazwa szkolenia, data i miejsce przeprowadzenia szkolenia), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania Uczestnika wobec Organizatora z tytułu reklamacji.

4. Wszelkie protesty i reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

5. Uczestnik ma możliwość odwołania się od decyzji Organizatora w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma.

6. Wszelkie kwestie sporne, mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.

8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość zmiany miejsca i czasu Szkolenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym będzie informował uczestników drogą mailową.

3. W przypadku innych zdarzeń losowych Kursanci będą informowani przez Organizatora na bieżąco o zaistniałych zmianach.

Kontakt ze mną

Masz pytania? Napisz do mnie. Z chęcią odpowiem na Twoje wątpliwości.

Nieprzekonany?

Poznaj opinię moich pacjentów. To najlepszy dowód na mój profesjonalizm.

Chcesz się umówić?

Mam na to kilka sposobów. Możesz skorzystać z najwygodniejszej dla Ciebie platformy.

Dane teleadresowe

ul. Jagiellońska 4, 03-721 Warszawa
E-mail: kontakt@fizjokultura.pl
Telefon: 663-735-924
NIP: 5213524468

+48 663 735 924

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fizjokultura 2023

Handcrafted by Spectar

ul. Nowogrodzka 62c, 02-006 Warszawa
E-mail: kontakt@fizjokultura.pl
Telefon: 663-735-924
NIP: 5213524468

Ciasteczka na stronie

Wykorzystujemy ciasteczka na tej stronie. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zapisz się na darmowy newsletter

Jeden mail na dwa tygodnie, a w nim ciekawe informacje ze świata fizjoterapii i treningu